Depresja – skąd się bierze i jak ją leczyć?

Depresja jest problemem, który z roku na rok dotyka większą grupę ludzi. Szacuje się, że w Polsce na tę chorobę cierpi około 3% społeczeństwa, jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że wciąż wiele osób próbuje się leczyć na własną rękę lub bagatelizuje chorobę, nie szukając diagnozy u specjalisty. Oczywiście depresja, szczególnie jeśli ma poważny przebieg, powinna być konsultowana z psychologiem lub psychiatrą. Jak w takim razie lekarz stawia diagnozę? Jak można wyleczyć tę chorobę?

Definicja depresji

By można było mówić o depresji, osoba chora przez co najmniej dwa tygodnie powinna odczuwać brak chęci do życia, do działania oraz permanentny smutek.

Jakie są przyczyny depresji?

Poza czynnikami natury psychologicznej (np. śmierć bliskiej osoby), wyróżnia się również trzy podstawowe czynniki powodujące chorobę:

czynniki biochemiczne – depresja jest spowodowana zaburzeniami działania serotoniny oraz dopaminy
czynniki genetyczne – gdy ktoś w rodzinie zmagał się z chorobami afektywnymi, ryzyko zachorowania na depresję jest większe
czynniki społeczne – wywodzą się z przyczyn ekonomicznych, np. pogorszenie się jakości życia, wynikające z utraty pracy

Jakie są rodzaje depresji?

depresja endogenna – dochodzi do jej pojawienia się, gdy w organizmie jest za mało noradrenaliny lub serotoniny
depresja egzogenna – związana z przeżyciem traumatycznego doświadczenia
depresja maskowana – nie pojawiają się zaburzenia nastroju, lecz fizyczne objawy, takie jak bezsenność czy bóle głowy
depresja sezonowa (jesienna, zimowa) – związana jest z ograniczonym dostępem do światła naturalnego, charakteryzuje się gorszym samopoczuciem, zazwyczaj z czasem mija

Czy istnieją predyspozycje do depresji?

Jak już wcześniej zostało wspomniane, predyspozycją do pojawienia się depresji mogą być choroby afektywne wcześniej występujące w rodzinie. Oczywiście depresja może być też przyczyną niespodziewanych zdarzeń w życiu, jak utrata stanowiska, śmierć bliskiej osoby czy rozstanie z partnerem. W każdym przypadku najlepiej skonsultować swój stan ze specjalistą.

Jakie są objawy depresji?

Pierwszym alarmującym sygnałem, który może sugerować, że pacjent zmaga się z depresją, jest chroniczne zmęczenie. Do tego mogą dochodzić takie objawy jak zniechęcenie, brak chęci do życia. Kolejnym etapem może być niechęć do ludzi i chęć przebywania wyłącznie w samotności.

Osoby chorujące na depresję bardzo często odczuwają również lęk przed pracą (tzw. ergofobia), przed udaniem się do miejsca pracy i wykonywaniem swoich obowiązków służbowych. Ergofobia może być zarówno efektem depresji, jak i jej przyczyną.

Poza objawami związanymi ściśle z psychiką wyróżnia się również fizyczne objawy depresji, do których można zaliczyć problemy z układem pokarmowym, bóle głowy i klatki piersiowej, pobudzony lub obniżony apetyt oraz nudności.

Jak leczyć depresję?

Depresja bardzo często jest bagatelizowaną chorobą, lecz należy mieć świadomość, że takie podejście do sprawy może być katastrofalne w skutkach: mogą się pojawić nie tylko choroby przewlekłe wynikające z fizycznych objawów choroby, ale też myśli samobójcze.

Osoba, która podejrzewa u siebie depresję, w pierwszej kolejności powinna udać się na konsultację do psychiatry. Po rozmowie z pacjentem lekarz będzie mógł poznać i ocenić stan chorego. Regularne sesje z psychiatrą bardzo często dają szybkie efekty, jednak zdarza się, że koniecznie jest wdrożenie leczenia farmakologicznego. Antydepresanty zazwyczaj należy przyjmować od 6 miesięcy do roku.

W związku ze stanem depresyjnym osoba chora może nie mieć motywacji do prowadzenia normalnego życia, w tym do uczęszczania do pracy. Jeśli lekarz uzna to za konieczne, wystawi L4 online, które automatycznie jest wysyłane do ZUS-u, a następnie do pracodawcy. Chory może przebywać na zwolnieniu maksymalnie 182 dni.

Depresja jest poważną chorobą, która z uwagi na specyfikę naszych czasów, dotyka coraz więcej osób. Niestety w pewnym sensie jest też w Polsce tematem tabu, przez co tak niewiele osób podejmuje się leczenia. Warto jednak dbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i psychiczne i w przypadku zauważenia pierwszych objawów, udać się do specjalisty.

Uwaga: Ostateczną decyzję o możliwości wystawienia zwolnienia lekarskiego podejmuje lekarz w trakcie konsultacji lekarskiej. W przypadku braku wskazań medycznych lekarz może odmówić wystawienia zwolnienia. Opłata jest pobierana za konsultację lekarską.