Recepta online – czy to legalne?

Tradycyjna recepta wypisywana ręcznie przez lekarza to relikt dawnych czasów. Dziś możemy się cieszyć e-receptą, która jest znacznie wygodniejszą formą dokumentu, na którym są wskazane przepisane leki. Pojawienie się na rynku e-recepty przyczyniło się do możliwości zdobycia jej przez internet, dzięki czemu jeszcze szybciej można zdobyć potrzebne lekarstwa. Mimo powszechności tego zjawiska wciąż wiele osób zastanawia się, czy e-recepta jest legalna? Czy otrzymywanie e-recepty przez internetowe przychodnie jest zgodne z prawem?

E-recepty – kiedy weszły w życie?

Możliwością wystawienia e-recept zarówno lekarze, jak i pacjenci mogą się cieszyć od ponad roku, mianowicie od 8 stycznia 2020 r. Od tego dnia większość recept jest wystawiana w formie elektronicznej, poza następującymi wyjątkami:

  • recepty pro auctore,
  • pro familiae,
  • recepty transgraniczne,
  • dla osób o nieznanej tożsamości (NN).

W wymienionych przypadkach recepty w dalszym ciągu są wystawiane tradycyjnie, czyli wypisywane są przez lekarza.

Jakie przepisy regulują możliwości wystawiania e-recept w Polsce?

Polskie przepisy jasno określają, na jakich zasadach jest wystawiana e-recepta, co musi się na niej znaleźć i kto jest uprawniony do jej wystawienia (także przez internet). Regulują to takie dokumenty jak:

  • ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.).

Należy również podkreślić, że papierową formę recepty wystawiają również lekarze, dentyści, pielęgniarki oraz położne, które są obywatelami jednego z krajów Unii Europejskiej, lecz przez określony czas wykonują swój zawód w Polsce.

Kto jest uprawniony do wystawiania e-recept?

W świetle wcześniej przytoczonych przepisów recepty przez internet może wystawić każda osoba o odpowiednich uprawnieniach medycznych. Może to być lekarz, dentysta, pielęgniarka, położna, felczer oraz stary felczer.

Czym jest informacja o wystawionej recepcie?

Po zakończonej konsultacji (w gabinecie lekarskim lub za pomocą internetu, telefonu) jest wystawiania e-recepta, a wraz z nią może być dodatkowo wygenerowana informacja o jej wystawieniu.

E-recepta nie jest drukowana, ponieważ jest to dokument elektroniczny, który widoczny jest w programie do obsługi gabinetu lekarskiego. Dzięki systemowi informatycznemu recepty online są udostępniane aptece, w której pacjent chce zrealizować i wykupić lek.

Uwaga: Ostateczną decyzję o możliwości wystawienia zwolnienia lekarskiego lub e-recepty podejmuje lekarz w trakcie konsultacji lekarskiej. W przypadku braku wskazań medycznych lekarz może odmówić wystawienia zwolnienia lub e-recepty. Opłata jest pobierana za konsultację lekarską.