Wszystko, co musisz wiedzieć o L4 w ciąży

Każda kobieta w ciąży, której stan zdrowia nie pozwala na pracę, może przejść na zwolnienie lekarskie. Jednym z warunków jego otrzymania jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub zlecenie. Dotyczy to także kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą. Od kiedy można przejść na L4? Czy i w jakiej wysokości będzie wypłacany zasiłek chorobowy?

L4 w ciąży – kwestia sporna

Przechodzenie na zwolnienie lekarskie kobiet w ciąży jest powodem do gorących dyskusji. Część pań opowiada się za tym, że sam fakt noszenia pod swym sercem dziecka jest powodem do L4, jest dla kobiety czasem do odpoczynku przed narodzinami maleństwa. Z drugiej jednak strony możemy się spotkać z opinią, że „ciąża to nie choroba”, więc nie uprawnia do zwolnienia, skoro stan zdrowia ciężarnej jest w nienagannym stanie. Zwolenniczki tego przekonania chcą jak najdłużej cieszyć się pracą i pracują tak długo, jak pozwala im na to ich organizm oraz zdrowie dziecka. Oczywiście decyzja o przejściu na zwolnienie zawsze leży po stronie lekarza.

Kto może wystawić L4 w ciąży?

Jak już zostało wspomniane, o przejściu na zwolnienie lekarskie w trakcie trwania ciąży decyduje lekarz, lecz nie musi być to osoba prowadząca ciążę, lecz lekarz rodzinny czy każdy inny doktor wystawiający zwolnienie lekarskie online za pośrednictwem internetowej przychodni. Możliwość pozyskania L4 z kilku źródeł podyktowana jest koniecznością szybkiego reagowania na choroby mogące pojawić się w czasie ciąży.

Zwolnienie lekarskie w ciąży a zasiłek chorobowy

O wypłacie zasiłku chorobowego decyduje rodzaj zatrudnienia. Pieniądze otrzymają kobiety, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę i nie ma tutaj znaczenia, czy zatrudnienie jest na pełny wymiar godzin, czy tylko na część etatu. Zasada ta dotyczy także umów na czas nieokreślony i określony.

W sytuacji gdy kobieta w ciąży pracuje na podstawie umowy zlecenia, zasiłek chorobowy jest wypłacany, jeśli oprócz obowiązkowych składek, była opłacana również składka na ubezpieczenie chorobowe. Z tego też powodu planując ciążę, warto już wcześniej zadbać o swoje ubezpieczenie, tym bardziej że zasiłek przysługuje dopiero po 90 dniach od rozpoczęcia opłacania składek.

Od kiedy można przejść na zwolnienie lekarskie w ciąży?

Tak naprawdę na L4 w trakcie trwania ciąży można przejść już od pierwszego dnia jej stwierdzenia, o ile występują ku temu przyczyny zdrowotne czy charakter pracy, jaką kobieta wykonuje może zagrażać zdrowiu kobiety i dziecka. Jeśli służbowe obowiązki wymagają wysiłku fizycznego lub praca związana jest z permanentnym stresem, a pracodawca nie zmieni stanowiska lub warunków pracy już w pierwszych dniach ciąży możliwe jest przejście na zwolnienie.

Oczywiście w przypadku gdy praca jest lekka, a kobieta w ciąży czuje się doskonale, nie ma przeciwwskazań do jej wykonywania. Jeśli jednak w którymś momencie dojdzie do wystawienia L4, wystarczy, że lekarz zaznaczy „B” na druku ZUS ZLA, by ciężarna otrzymała 100% świadczenia chorobowego przez cały okres zwolnienia. Zasiłek może być wypłacany przez 270 dni, czyli 9 miesięcy.

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Do 33 dni zwolnienia zasiłek wypłacany jest przez pracodawcę, natomiast od 34 dnia obowiązek ten przechodzi na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia do 20 pracowników. W przypadku większych firm przez cały okres ciąży zasiłek wypłacany jest przez pracodawcę.

Jaka jest wysokość zasiłku?

Zasiłek wypłacany co miesiąc podczas ciąży jest w wysokości średniego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy. Do średniej wlicza się nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale też pieniądze z nadgodzin, okresu urlopowego oraz premie. Kobiety prowadzące własną działalność gospodarczą także otrzymują świadczenia z ZUS, których wysokość zależna jest od opłacanej wcześniej podstawy wymiaru składek.

Kontrola ZUS

Kobieta w ciąży nie może w trakcie zwolnienia wykonywać innej pracy zarobkowej, nie może też wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem.

Istotna jest także informacja, że kobieta w ciąży powinna poinformować pracodawcę lub ZUS (w zależności od tego, kto jest płatnikiem zasiłku) o miejscu pobytu w trakcie trwania zwolnienia. W razie kontroli, w sytuacji kiedy pracownik instytucji nie zastanie ciężarnej, ta musi złożyć stosowne wyjaśnienia.

Jeśli jesteś w ciąży i potrzebujesz zwolnienia, sprawdź na naszej stronie ZWOLNIENIE W CIĄŻY.

Uwaga: Ostateczną decyzję o możliwości wystawienia zwolnienia lekarskiego podejmuje lekarz w trakcie konsultacji lekarskiej. W przypadku braku wskazań medycznych lekarz może odmówić wystawienia zwolnienia. Opłata jest pobierana za konsultację lekarską.