Zwolnienie lekarskie online – na czym to polega?

Pandemia koronawirusa spowodowała, że telemedycyna stała się powszechna. Dziś nie musimy już stać w długich kolejkach do lekarza, by otrzymać zwolnienie w związku ze stanem chorobowym. Co więcej, od kilku lat nie są już wystawiane papierowe zwolnienia, a wszystko odbywa się za sprawą systemów informatycznych. Jak w takim razie otrzymać e-zwolnienie i jak wygląda procedura jego uzyskania?

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie przez internet?

Za pomocą platformy Receptyonline24.pl można otrzymać zwolnienie lekarskie online jeszcze tego samego dnia, kiedy została wykupiona usługa konsultacji medycznej. W pierwszej kolejności należy wykupić wspomnianą usługę, wybierając temat konsultacji związany z występującymi dolegliwościami, takimi jak ból pleców czy przeziębienie.

Kolejnym krokiem jest szczegółowe wypełnienie formularza wywiadu zdrowotnego, w którym poza swoimi danymi należy opisać wszystkie symptomy chorobowe bądź dolegliwości bólowe. Ważne jest, by informacje wpisane w formularzu były jak najbardziej szczegółowe, ponieważ to ułatwi lekarzowi konsultującemu postawienie diagnozy.

Po przeprowadzeniu konsultacji lekarz postawi diagnozę i jeśli zachodzi taka konieczność oraz istnieją wskazania medyczne wystawi zwolnienie lekarskie online i/lub receptę.

Czy zwolnienie należy dostarczyć pracodawcy?

Jak już zostało wcześniej wspomniane, aktualnie zwolnienia lekarskie są wystawiane w elektronicznym systemie internetowym i w Polsce jest to obowiązkowe od 1 grudnia 2018 roku. Pacjent nie otrzymuje dokumentu w formie papierowej, przez co nie ma możliwości dostarczenia go osobiście do pracodawcy.

Procedura obecnie polega na tym, że zwolnienie jest przesyłane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a ten przesyła elektroniczny dokument do pracodawcy (pracodawca powinien posiadać profil na portalu PUE ZUS).

Mimo tego, że pracownik nie musi już osobiście dostarczać swojego zwolnienia pracodawcy, należy pamiętać o tym, by jak najszybciej zgłosić swoją nieobecność w pracy.

E-zwolnienia lekarskie to duże udogodnienie dla Pacjentów, którzy nie muszą już tracić czasu na wizytę w przychodni oraz oczekiwanie w kolejce do lekarza na swoją kolej. Dużym plusem jest także fakt, że eliminuje to kontakt z innymi chorymi, których można spotkać w przychodni.

Uwaga: Ostateczną decyzję o możliwości wystawienia zwolnienia lekarskiego podejmuje lekarz w trakcie konsultacji lekarskiej. W przypadku braku wskazań medycznych lekarz może odmówić wystawienia zwolnienia. Opłata jest pobierana za konsultację lekarską.